Over het nieuwe boek

Vragen naar nare ervaringen blijkt helaas niet vanzelfsprekend. Zeker niet bij jonge kinderen. Het is ons doel om volwassenen – of dit nu ouders, docenten of hulpverleners zijn – te helpen om nare ervaringen in het algemeen en traumatische ervaringen in het bijzonder bespreekbaar te maken, kinderen te steunen en zo nodig door te verwijzen voor passende zorg. Ruim twee derde van de kinderen heeft namelijk voor hun zestiende levensjaar minimaal één traumatische ervaring meegemaakt. Bij een deel van deze groep ontstaan hierdoor langdurige klachten. Door met kinderen op de juiste manier in gesprek te gaan over deze traumatische ervaringen kunnen klachten voorkomen worden, krijgen kinderen zo nodig sneller de juiste zorg en kan deze zorg effectiever worden uitgevoerd. Daarbij willen we het taboe dat rust op het vragen naar trauma doorbreken. Als omgeving zijn wij aan zet! 

 

Klinisch psycholoog Lotte Hendriks en Rémi Bouwer van creatief bureau Dolly Warhol brachten vorm en inhoud samen in dit prentenboek. De fantastische illustraties van Patrick van Vliet maakten het boek compleet. Om meer uit het boek te halen is er een bijbehorende website gemaakt. Hier vind je informatie over hoe je het prentenboek kan gebruiken, een vragenlijst om mogelijke klachten in kaart te brengen, de route naar de juiste zorg en aanvullend materiaal om met kinderen in gesprek te gaan. Ik wil je iets vertellen is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 3 tot en met 6 jaar maar kan ook samen met oudere kinderen worden gelezen.